مکانیک

برق

عمران

کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT

مواد و متالوژی

علوم اجتماعی

حسابداری

اقتصاد

روانشناسی

مدیریت

حقوق


دریافت فایل بررسی روش های آموزش و یادگیری در نهضت سواد آموزي

دریافت فایل بررسی روش های آموزش و یادگیری در نهضت سواد آموزي

,بررسی,روش,آموزش,یادگیری,نهضت,سواد,آموزي,

دریافت فایل بررسی روش های آموزش و یادگیری در نهضت سواد آموزي

بررسی-روش-های-آموزش-و-یادگیری-در-نهضت-سواد-آموزي
بررسی روش های آموزش و یادگیری در نهضت سواد آموزي
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 36
قیمت: : 5000 تومان

بخشی از متن:
مقدمه:
توفیق بزرگی برای مراکز فرهنگی آسیا /اقیانوسیه یونسکو (Accu) و دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه یونسکو (PROAP) است که راهنمایی برای تهیه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیه نموده اند این راهنما یک راهنمایی برای تهیّه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیّه نموده اند این راهنما یک راهنمای ساده وراهبردی برای همۀ برنامه ریزان مواد یادگیری به ویژه در حوزۀآموزش مداوم بزرگسالان است.
مسألۀ بی سوادی یکی از مهمترین مسائل جامعۀ بشری مخصوصاًکشورهای جهان سوّم است.اهمیّت این مسأله از این روست که بی سوادی وحتی کم سوادی خود ریشه بسیاری از مسائل دیگر،ازجمله مسائل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جوامع می باشد.به این دلیل است که گسترش آموزش وپرورش وکاهش درصد بی سوادی یکی از شاخص های مهّم پیشرفت محسوب می شود.
زیرا اگر محور اصلی ما در پیشرفت وتوسعه ،رشدوتعالی انسانها باشد،اولّین اقدام ،مجهز ساختن آنها به مهارتهایی است که بتوانند به بهترین شکل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند وخود را برای ایفای نقش سازنده واصیل در جامعه آماده نمایند.از این رو تعلیم وتربیت وزیر بنای آن یعنی بی سوادی یکی از راههای مهمّ محسوب می شود.
تجربه های گوناگونی که از برنامه های سواد آموزی در سطح جهانی وکشوری بدست آ»ده نشان می دهد که هر گاه سواد پایه تداوم نیابد وتقویت نشود ،بازگشت به بی سوادی را به دنبال خواهد داشت.فراگیران طرح ملّی جلساتی گرد هم آمده مبادرت به مطالعه کتاب ها وکسب مهارتهای کاربردی می نمایند.
امیدوارم روزی برسد که جوامع بتوانند کلیه استعدادهای نیروی انسانی خود را شکوفا ساخته وبه نحو مطلوبی از آن ها بهره برداری نمایند.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه
پيش گفتار
فصل اول
تعريف و مفهوم سواد
نحوه تاسيس نهضت
تشكيل سازمان نهضت سواد آموزي
اساسنامه نهضت سواد آموزي
وظايف نهضت سواد آموزي اساسنامه
اهداف نهضت سوادآموزي
فصل دوم
نقش آموزشياران در آموزش هاي بزرگسالان
هدف از تشكيل گرئوه
دوره هاي نظام آموزشي سازمان نهضت سواد آموزي
محتواي آموزش گروه هاي پيگير
فصل سوم
آشنايي با آموزش بزرگسالان
سمينار علمي چيست ؟
فضا و مكان سواد آموزي
آموزش ضمن خدمت روساي نهضت
فصل چهارم
توصيف و عملكرد و تحليل آن
عملكرد مراكز يادگيري
انواع برنامه ريزي
مديريت و برنامه ريزي
برنامه ريزي سواد آموزي
فصل پنجم
ارزيابي چيست
چه نكاتي بايد ارزيابي شود
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
فرايند ارزشيابي
فصل ششم
تاريخچه نهضت سواد آموزي در ابهر
اهداف نهضت در شهرستان ابهر
فصل هفتم
نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت تحقيق
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل بررسی روش های آموزش و یادگیری در نهضت سواد آموزي

,;+ نوشته شده در يکشنبه 5 دی 1395ساعت 12:51 توسط admin

صفحه قبل 1 صفحه بعد